انجمن یوزپلنگ ایرانی | برای حفاظت از حیات وحش

http://wildlife.ir
وبسایت
نام تجاریانجمن یوزپلنگ ایرانی
نام شرکتانجمن یوزپلنگ ایرانی
شاخه محتوا و خبری
Snowy Mountains

درباره

انجمن یوزپلنگ ایرانی یک سازمان غیرانتفاعی و مردمی است از سال 1380 به منظور حفاظت از آخرین بازمانده های یوزپلنگ ایرانی تاسیس شد.
اطلاع رسانی پروژه های حفاظت حیات وحش و فرهنگ سازی عمومی در رابطه با محیط زیست اصلی ترین هدف وب سایت انجمن است.

افتخارات

96

کاندید

محیط زیست

حامیان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران