انجمن یونیک پت | دانشنامه حیوانات

http://unique-pet.ir
وبسایت
شاخه محتوا و خبری

درباره

مرجع تخصصی حیوانات یونیک پت با نام پرنده های من در 23/مهر/1393تاسیس شده است و در فروردین ماه سال 94 به یونیک پت تغییر نام دادو افتخار میکند که تا کنون توانسته به نحو احسن جدید ترین آموزش ها را به رایگان در اختیار مردم شریف ایران زمین قرار دهد و همچنین سعی شده است که بخش هایی که در دیگر مراجع در حال حاضر کمتر به آنها بها داده میشود به صورت کامل تحت پوشش قرار گیرد

افتخارات

94

کاندید

محیط زیست