تیتاس

http://tittas.org
وبسایت
شاخه انتخاب نشده

درباره

تیتاس ( TITTAS ) از شش حرف با ریشه انگلیسی (Think → Idea → Target → Time → Action → Succes) و به معنای ( فکر ← ایده ← هدف ← زمان ← عمل ← موفقیت ) تشکیل شده است.

روی انتخاب تک تک این کلمات ساعت ها فکر شده، TITTAS راه و روشی برای موفقیت است.

ما معتقدیم همه چیز از درون ما شروع می شود و اگر درست مدیریت شود می تواند موفقیت های بزرگی را رقم بزند.

بر این اساس شعار ما از ابتدای کار ” هر ایرانی یک مشاور ” قرار گرفته است.

درباره تیتاس

با توجه به سرانه مطالعه بسیار پایین مردم کشور عزیزمان ایران اسلامی و با استناد به آمار های رسمی و غیر رسمی که نشان از اعداد تک رقمی از میزان مطالعه ما بر اساس دقیقه در روز را دارد و افت اسفبار تیراژ کتاب و… گفتنی ها کم نیست اما همین ها کافی است تا یک نهاد و گروهی با نام تیتاس برای مقابله با این امر بوجود آید.

بد نیست اگر الان استدلالمان را مطرح کنیم و دفاع کنیم از اینکه چرا ما به کتاب خواندن نیاز داریم؟

چرا باید کتاب بخوانیم؟

چه رازهای نگفته ای در کتاب خواندن هست؟

و شاید مهم تر از همه این که تبعات کتاب نخواندن چیست؟

افتخارات

96

کاندید

فروشگاه های تخصصی