طب نفیس

http://tebbenafis.ir
وبسایت
نام شرکتگیاهان دارویی خضراء
شاخه سازمانی و اطلاع رسانی

درباره

این وب سایت توسط گروه سافت فن و به سفارش مرکز گیاهان دارویی و داروهای گیاهی خضراء و با نام تجاری "طب نفیس" طراحی و اجرا شده است.

افتخارات

94

کاندید

صنایع دارویی و بهداشتی