تخفیف بازان | سایت تخفیف و خرید گروهی

http://takhfifbazan.com
وبسایت
نام تجاریتخفیف بازان
نام شرکتطراحان نرم افزار هیوا
شاخه کسب و کار

درباره

سایت تخفیف بازان ارایه کننده پیشنهادات تخفیف روزانه از تمامی کالا ها و خدمات است که با هدف حذف واسطه ها و معرفی مستقیم مشتریان به بنگاه ها فعالیت میکند.

افتخارات

94

کاندید

خرید گروهی