تجهیزیار | مرجع تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی

http://tajhizyar.com
وبسایت
نام تجاریتجهیزات آزمایشگاهی تجهیزیار
نام شرکتتجهیزیار
شاخه انتخاب نشده

درباره

تجهیزیار یک مرجع تخصصی برای تبلیغات و معرفی انواع تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و عرضه کنندگان این محصولات در بازار ایران می باشد

افتخارات

94

برنده به انتخاب مردم

نیازمندی ها