سافت 98

http://soft98.ir
وبسایت
نام تجاریسافت 98
شاخه انتخاب نشده
Snowy Mountains

درباره

وجود طیف وسیع نرم افزاری

افتخارات

95

کاندید

کامپیوتر و موبایل و تبلت
95

برنده به انتخاب مردم

کامپیوتر و موبایل و تبلت

حامیان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران