شهرکتاب آنلاین

http://shop.bookcity.org
وبسایت
نام تجاریشهرکتاب آنلاین
نام شرکتشهرکتاب آنلاین
شاخه کسب و کار
Snowy Mountains

درباره

نزدیک ترین شهرکتاب دنیا

افتخارات

96

کاندید

فرهنگ و هنر
96

برنده به انتخاب مردم

فرهنگ و هنر
95

برنده به انتخاب داوران

ادبیات، شعر و کتاب
95

برنده به انتخاب مردم

ادبیات، شعر و کتاب
94

کاندید

ادبیات، شعر و کتاب
94

برنده به انتخاب مردم

ادبیات، شعر و کتاب

حامیان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران