دانشگاه شاهد

http://shahed.ac.ir
وبسایت
نام تجاریدانشگاه شاهد
نام شرکتدانشگاه شاهد
شاخه سازمانی و اطلاع رسانی

درباره

پرتال جدید دانشگاه شاهد در سال 94 رونمایی شد که کاندیدای همان سال هم بود و به صورت گسترده در حال توسعه می باشد ما در تلاشیم تا منبع علمی خوبی در بین پرتال های دانشگاهی ایران باشیم .در حال حاضر هدف ما رشد در نظام های رتبه بندی وبسایت های دانشگاهی جهان می باشد که به لطف خداوند در این زمینه نیز روند بهبود ادامه دارد.یکی از بخش های جدید پرتال دانشگاه که به تازگی راه اندازی شده صفحه اساتید می باشد که با طراحی جذاب و گزارشات کلیدی از سایر دانشگاه ها پیش افتاده است.

افتخارات

94

کاندید

دانشگاه ها و موسسات آموزشی