سادات

http://sadatflower.com
وبسایت
شاخه انتخاب نشده

درباره

اساس فعالیت فروشگاه مجازی گل سادات بر مبنای اهداف شخصی (ایجاد شغل مورد علاقه ، تولید سرمایه و درآمد زایی) از طریق بسته بندی و ارسال گلهای طبیعی به مناطق مختلف تهران شکل گرفت اما پس از گذشت یکسال و رسیدن به حداقل های اهداف شخصی ، تصمیم گرفتیم تا با دور شدن از فضای فَرَنگی حاکم بر فرایند هدیه دادن در زمینه گلهای طبیعی ، ساز و کاری ایرانی اسلامی در بخش ارائه خدمات و بسته بندی محصولات ایجاد کنیم.

افتخارات

96

کاندید

فروشگاه های تخصصی