فروشگاه اینترنتی میوه سبزالو ، فروش میوه،سبزیجات و صیفی جات

http://sabzaloo.ir
وبسایت
نام تجاریسبزالو
نام شرکتسبزالو
شاخه کسب و کار

درباره

فروشگاه اینترنتی میوه، صیفی جات و سبزیجات - اولین فروشگاه اینترنتی میوه در استان قم - بزودی اپ اندروید فروشگاه تخصصی میوه ارائه میشود

افتخارات

95

کاندید

فروشگاه های اینترنتی استانی
94

کاندید

فروشگاه های اینترنتی استانی
94

برنده به انتخاب داوران

فروشگاه های اینترنتی استانی

برنامه ها