سلول های بنیادی خون بند ناف رویان

http://rsct.ir
وبسایت
نام شرکتفناوری بن یاخته های رویان
شاخه سازمانی و اطلاع رسانی
Snowy Mountains

درباره

شرکت فناوری بن یاخته های رویان با ذخیره خون بند ناف نوزاد بستر تولید اعضای بند را فراهم می کند.

اعضای تیم

مرتضی کرمانی

مدیر پروژه

افتخارات

96

برنده به انتخاب داوران

سازمان ها و موسسات دولتی
95

کاندید

سازمان ها و موسسات دولتی

حامیان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران