رادیو پدیده

http://radiopadide.com
وبسایت
نام تجاریرادیو پدیده
نام شرکترادیو پدیده
شاخه انتخاب نشده

درباره

برآورده کردن جامع‌ترین نیاز‌های موسیقیایی مخاطبان، هنرمندان و تولیدکنندگان موسیقی ایران نکته‌ای است که رادیو پدیده بر آن تاکید دارد، فضایی که در آن ضمن احترام به مخاطبان نیاز‌های موسیقیایی آن‌ها را نیز فراهم آورد و فرصتی برای ارتباط مستقیم هنرمندان و مخاطبان موسیقی ایران فراهم آورد.

اعضای تیم

حسین شاهپوری

مدیر فنی و R&D

افتخارات

94

کاندید

موسیقی و پادکست