مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

http://raad-charity.org
وبسایت
نام تجاریخیریه رعد
نام شرکتمجتمع آموزشی نیکوکاری رعد
شاخه سازمانی و اطلاع رسانی

درباره

پرداخت آنلاین کمکهای مردمی و اطمینان از پرداخت وجوه
کاربری غیر تجاری و NGO
اطلاع رسانی به روز
ساختار کاربردی
● بهترین رتبه بین سایت های مرتبط در فضای مجازی
دارای پرتال برای بروز کردن اطلاعات کلیه مراکز رعد در سراسر کشور
● نمایش آخرین اخبار داخلی مجتمع و اخبار مربوط به افراد دارای معلولیت
قابلیت عضویت در مجتمع و فرایند ثبت نام آنلاین
ارسال خبرنامه ماهیانه به اعضای سایت ( 10000 نفر )

اعضای تیم

زهرا خان اف

مدیر وبسایت

افتخارات

92

کاندید

سازمان ها و موسسات دولتی
92

برنده به انتخاب مردم

سازمان ها و موسسات دولتی
91

برنده به انتخاب مردم

موسسات غیر دولتی و خیریه