پرشین تجارت

http://ptd-co.com
وبسایت
شاخه سازمانی و اطلاع رسانی

درباره

پرشین تجارت دوان مجموعه ای است که با هدف بهبود مسیر واردات و صادرات پا به عرصه ترخیص کالا نهاد و اکنون به عنوان مجموعه ای معتبر برای کلیه تجار در زمینه ترخیص کالا به شمار می آید و برای همگی آنها نامی آشناست.

افتخارات

96

کاندید

شرکت های خصوصی