پیکسل آموز

http://pixelamooz.com
وبسایت
نام تجاریپیکسل آموز
نام شرکتتوسعه تارنمای خاورمیانه
شاخه انتخاب نشده

درباره

این سایت با استفاده از فیلم های آموزشی فارسی، آموزش های مبحثی، قدرت سوال از نویسنده در هر مطلب و امکان درخواست محتوای آموزشی توسط کاربران نسبت به ما بقی سایت ها در این حوزه قدرتمند تر بوده و مهمترین نکته آن رایگان بودن تمام بخش ها برای کاربران است.

افتخارات

94

کاندید

کامپیوتر و موبایل و تبلت
92

کاندید

آموزش آنلاین