پیک پک

http://pickpack.ir
وبسایت
نام تجاریپیک پک
نام شرکتارزش آفرینان فردای روشن
شاخه سازمانی و اطلاع رسانی

درباره

اعضای تیم

Reza Omidsalari

مدیرعامل

افتخارات

94

کاندید

صنایع سنگین
94

برنده به انتخاب داوران

صنایع سنگین