پایگان

http://payegan.ir
وبسایت
نام تجاریpayegan
نام شرکتelectronic commerce co
شاخهسازمانی و اطلاع رسانی

درباره

سایت پایگان یک سایت خدماتی در حوزه لجستیک است که معرف خدمات سازمان در زمینه های انبارداری و بسته بندی، ارسال و مدیریت اطلاعات برای تمام فروشندگان غیرحضوری کالا است. خدمات به صورت b2b است و هر کسب و کاری دارای کالا می تواند مخاطب وبسایت پایگان باشد.