انتشارات الگو

http://olgoopub.ir
وبسایت
نام تجارینشر الگو
نام شرکتنشر الگو
شاخه انتخاب نشده
Snowy Mountains

درباره

انتشارات الگو، ناشر برگزیده مردمی دوره نهم جشنواره وب و موبایل ایران، برگزیده حوزه نشر کمک آموزشی در ایران که افتخار همراهی و همگامی با اغلب رتبه های برتر کنکورهای سراسری را دارد!.

افتخارات

95

برنده به انتخاب مردم

نشریات و مجلات آفلاین و انتشارات
94

برنده به انتخاب مردم

نشریات و مجلات آفلاین و انتشارات

حامیان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران