انسان

http://nsun.us
وبسایت
شاخه محتوا و خبری
Snowy Mountains

درباره

در حال حاضر وبسایت مشابه ای با موضوع انسان وجود نداشته و این پایگاه به صورت تخصصی این مبحث را دنبال می کند.
این وبسایت به صورت شخصی و بدون اهداف کسب درآمد و صرفا جهت آموزش تکامل انسانیت فعالیت میکند.
سایت انسان با هدف و شعار زیر به کار خود ادامه خواهد داد:
نام آفتابگردان همه را به یاد آفتاب می اندازد ، نام انسان آیا کسی را به یاد خدا خواهد انداخت؟

اعضای تیم

حسین فروزش

سردبیر

محمد امين فروزش

مدیر سایت

محسن بخشایش نژاد

رابط اداری

افتخارات

95

کاندید

مقاومت

حامیان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران