انسان

http://nsun.us
وبسایت
شاخه محتوا و خبری

درباره

در حال حاضر وبسایت مشابه ای با موضوع انسان وجود نداشته و این پایگاه به صورت تخصصی این مبحث را دنبال می کند.
این وبسایت به صورت شخصی و بدون اهداف کسب درآمد و صرفا جهت آموزش تکامل انسانیت فعالیت میکند.
سایت انسان با هدف و شعار زیر به کار خود ادامه خواهد داد:
نام آفتابگردان همه را به یاد آفتاب می اندازد ، نام انسان آیا کسی را به یاد خدا خواهد انداخت؟

اعضای تیم

حسین فروزش

سردبیر

محمد امين فروزش

مدیر سایت

محسن بخشایش نژاد

رابط اداری

افتخارات

95

کاندید

مقاومت