پژوهشگاه نیرو

http://nri.ac.ir
وبسایت
نام تجاریNRI
نام شرکتپژوهشگاه نیرو
شاخه سازمانی و اطلاع رسانی
Snowy Mountains

درباره

انجام مطالعات و اجرای پروژه‌های آینده‌نگاری و سیاست پژوهی صنعت برق و ا نرژی در سبد پروژه‌های پژوهشگاه نیرو
تعیین حوزه های تحقیقات راهبردی و پیدایش فناوری‌های نوظهور در صنعت برق و انرژی
جهت گیری تببیین پژوهش با رویکرد انجام پروژه‌های مشترک دانشگاه و صنعت
نظام مند نمودن فرآیند آینده‌نگاری و سیاست پژوهی
ارتقاء نقش پژوهشگاه نیرو در سیاست پژوهی و آینده نگاری صنعت برق و انرژی

افتخارات

95

کاندید

سازمان ها و موسسات دولتی

حامیان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران