وزارت راه و شهرسازی

http://mrud.ir
وبسایت
شاخه سازمانی و اطلاع رسانی

درباره

وب سایت وزارت راه و شهرسازی بر پایه مطالعه چند ماهه و انتخاب بهترین راهکارها جهت ارائه هر چه بهتر خدمات با استفاده از پلت فرم کد باز جهانی دی ان ان طراحی شده است.

افتخارات

96

کاندید

سازمان ها و موسسات دولتی