مدیروب

http://modireweb.com
وبسایت
نام تجاریمدیروب
نام شرکتمدیروب
شاخه کسب و کار

درباره

وجه تمایز اصلی مدیروب در ارائه آموزش های تخصصی مدیریت وب سایت به زبان ساده است. اکثر افرادی که یک وب سایت راه اندازی می کنند مدیران کسب و کارهایی هستند که خیلی تمایل به آموزش های تخصصی برای مدیریت وب سایت خودشان ندارند، علت آن هم یادگیری سخت آن است. در مدیروب مطالب کاملا کاربردی و قابل پیاده سازی در ایران و با زبانی بسیار ساده آموزش داده میشود

افتخارات

96

کاندید

خدمات مربوط به کسب و کار ها