میگنا

http://migna.ir
وبسایت
نام تجاریMIGNA
نام شرکتميگنا
شاخه محتوا و خبری
Snowy Mountains

درباره

«میگنا» يك رسانه سلامت نگر روان شناسی و مشاوره است برای استفاده همه اعضاي خانواده هاي ايراني (كودكان،نوجوانان،جوانان،بزرگسالان و سالمندان) و همچنين فرهنگ سازي همسران براي داشتن سبك زندگي سالم و ارتقاي سطح بهداشت رواني و اجتماعي شهروندان به منظور کاهش آسيب هاي اجتماعي و پیشگیری از بروز رفتارهاي پرخطر در سطح جامعه

افتخارات

96

برنده به انتخاب مردم

خانواده و کودک