مجله معمار

http://memarmagazine.com
وبسایت
نام تجاریمجله معمار
نام شرکتمجله معمار
شاخه انتخاب نشده

درباره

مجله معمار، برگزاركننده جايزه سالا‌نه معمار با هدف اشاعه انديشه و هنر معماری، شهرسازى و ساخت و صنعت در سال 1376 تأسيس شد. نخستين شماره معمار در قالب فصلنامه در تيرماه 1377 منتشر شد و از سال 1383 انتشار آن به صورت دوماهانه بوده است. مجله معمار از سال 1380 جايزه معمار را به صورت ساليانه برگزار كرده است.

اعضای تیم

گروه گروه

برنامه نویس پروژه

افتخارات

94

کاندید

نشریات و مجلات آفلاین و انتشارات