موسسه آموزشی مهروماه

http://mehromah.ir
وبسایت
نام تجاریمهروماه نو
نام شرکتمهروماه
شاخه سازمانی و اطلاع رسانی

درباره

...

اعضای تیم

امیر انوشه

Frontend & Backend Developer

آرش انوشه

Server Management

زهرا فراهانی

Marketing Communication Manager

زهرا زینت لو

Frontend Developer

سپیده بختیاری

Frontend Developer

صابره پژوهان صدر

Marketing & Logistics

زهرا ستاری

Marketing & Support

افتخارات

96

برنده به انتخاب مردم

دانشگاه ها و موسسات آموزشی
95

برنده به انتخاب مردم

موسسات آموزشی
94

کاندید

موسسات آموزشی
94

برنده به انتخاب داوران

موسسات آموزشی
94

برنده به انتخاب مردم

موسسات آموزشی
93

کاندید

موسسات آموزشی
93

برنده به انتخاب داوران

موسسات آموزشی