محک

http://mahak-charity.org
وبسایت
نام تجاریموسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان محک
نام شرکتموسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان محک
شاخه سازمانی و اطلاع رسانی
Snowy Mountains

درباره

1.به کارگیری سایت در جهت اهداف خیریه و کمک به هم نوع و حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
2.عینی کردن اصول اساسی محک یعنی شفافیت و پاسخگویی در برابر ذیربطان به واسطه به نمایش گذاشتن نحوه مصرف منابع
3. بالا بردن سطح پاسخگویی سازمان به کلیه ذیربطان
4. درج ریز صورت های مالی و گزارش حسابری در وبسایت که در حوزه سازمان های خیریه در ایران منحصر به فرد است
5.هویت بصری هماهنگ با حوزه فعالیت در زمینه کودک
6.رعایت کرامت انسانی و دوری از ترحم در متون و تصاویر به عنوان یک موسسه خیریه
7.تور مجازی وبسایت
8.تسهیل کمک یاوران به کودکان محک از طریق پرداخت آنلاین و فرم های بخش جلب مشارکت
9.به روزرسانی مستمر

افتخارات

96

برنده به انتخاب داوران

سازمان های خیریه و فعالیت های اجتماعی
96

برنده به انتخاب مردم

سازمان های خیریه و فعالیت های اجتماعی
95

برنده به انتخاب داوران

سازمان های خیریه و فعالیت های اجتماعی
95

برنده به انتخاب مردم

سازمان های خیریه و فعالیت های اجتماعی
94

کاندید

سازمان های خیریه و فعالیت های اجتماعی
94

برنده به انتخاب داوران

سازمان های خیریه و فعالیت های اجتماعی
94

برنده به انتخاب مردم

سازمان های خیریه و فعالیت های اجتماعی
93

کاندید

سازمان ها و موسسات دولتی
93

برنده به انتخاب داوران

سازمان ها و موسسات دولتی
93

برنده به انتخاب مردم

سازمان ها و موسسات دولتی

حامیان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران