لولاک | برند تخصصی حیوانات خانگی و حیات وحش

http://loolak.com
وبسایت
نام تجاریلولاک
نام شرکتلولاک
شاخه محتوا و خبری

درباره

لولاک برندی است که به فعالیت در حوزه های مرتبط با حیوانات میپردازد و با استفاده از زیرساختهای دیجیتال ضمن اطلاع رسانی و آگاه سازی عام مردم در خصوص حیوانات و حقوق آنان، سرویسهایی را برای علاقه مندان به حیوانات و همچنین صاحبین آنان فراهم میسازد.

ماموریت لولاک
افزایش آگاهی در خصوص رفتار با حیوانات و نگهداری از آنها
ارائه اطلاعات علمی و کاربردی در خصوص حیوانات
فرهنگ سازی در خصوص حیات وحش
ارائه مشورتهای عمومی مورد نیاز جامعه در خصوص حیوانات
همراهی با صاحبین حیوانات برای ایجاد شرایط مطمئن و مناسب

افتخارات

96

کاندید

محیط زیست
95

برنده به انتخاب داوران

محیط زیست
95

برنده به انتخاب مردم

محیط زیست

برنامه ها