کاردستی

http://kardasti.net
وبسایت
نام تجاریشبکه کاردستی
شاخه انتخاب نشده
Snowy Mountains

درباره

اعضای تیم

مهدی زارعی

مدیر سایت

افتخارات

95

کاندید

مارکت ها و سرویس های اپ استور
94

کاندید

مارکت ها و سرویس های اپ استور

حامیان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران