بیمارستان کاپی

http://kapihospital.ir
وبسایت
نام تجاریبیمارستان کاپی
نام شرکتUpjers GmbH
شاخه کسب و کار

درباره

بیمارستان کاپی (کاپی هاسپیتال): اولین بازی آنلاین تحت مرورگر مدیریت بیمارستان فارسی

اعضای تیم

محسن دباغیان

مدیر پروژه

افتخارات

96

کاندید

بازی های آنلاین ایرانی
95

کاندید

بازی های آنلاین ایرانی
94

کاندید

بازی های آنلاین ایرانی