کاندیدما| سامانه تبلیغات انتخابات

http://kandidma.ir
وبسایت
نام شرکتتیم پانا
شاخه کسب و کار

درباره

به نام خدا، این وب سایت با فراهم آوردن یک امکان برابر برای همه کاندیدها برای تبلیغات به کاربران اجازه می دهد تا مقایسه بهتری بین کاربران با استفاده از امکانات ارائه شده در سایت داشته باشند . همچنین به کاربران اجازه می دهد تا خدمات خود را به نمایندگان معرفی کنند

افتخارات

94

کاندید

تبلیغات و بازاریابی آنلاین