جستجو آگهی حامی ناشنوایان

http://jostojooagahi.ir
وبسایت
نام شرکتشرکت کوشا ناشنوایان پرتو تهران
شاخه انتخاب نشده

درباره

این سایت نیازمندی جستجــــــو اگهی به حمایت سرویس های ناشنوایان راه اندازی شده است تمامی درامد جستجو آگهی به صرف سایت خبری ناشنوایان (deafnews.ir)و...(برای نخسین بار در ایران) می باشد...

افتخارات

95

کاندید

نیازمندی های عمومی