جابینجا | Jobinja

http://jobinja.ir
وبسایت
نام تجاریجابینجا | Jobinja
نام شرکتآوای جاویدان کسب‌وکار
شاخه کسب و کار

درباره

افتخارات

96

برنده به انتخاب داوران

اشتغال و کاریابی
96

برنده به انتخاب مردم

اشتغال و کاریابی
95

برنده به انتخاب داوران

اشتغال و کاریابی
95

برنده به انتخاب مردم

اشتغال و کاریابی
94

کاندید

اشتغال و کاریابی
94

برنده به انتخاب داوران

اشتغال و کاریابی
94

برنده به انتخاب مردم

اشتغال و کاریابی