جار

http://jaaar.com
وبسایت
نام تجاریجار
نام شرکتپویا رسانه
شاخه انتخاب نشده

درباره

دسترسی یک جا به تمامی روزنامه‌های ایران

افتخارات

96

کاندید

نشریات و مجلات
96

برنده به انتخاب مردم

نشریات و مجلات
94

کاندید

خبرخوان و گرداوری مطلب
94

برنده به انتخاب داوران

خبرخوان و گرداوری مطلب
94

برنده به انتخاب مردم

خبرخوان و گرداوری مطلب
93

کاندید

فروشگاه های تخصصی
93

برنده به انتخاب داوران

فروشگاه های تخصصی
93

برنده به انتخاب مردم

فروشگاه های تخصصی
92

کاندید

سایت های خبری
92

برنده به انتخاب داوران

سایت های خبری
91

کاندید

نشریات چاپی
91

کاندید

بهترین طراحی کاربردی
91

کاندید

بهترین ساختار
91

برنده به انتخاب داوران

بهترین ساختار
91

برنده به انتخاب داوران

نشریات چاپی
90

کاندید

نسخه موبایل
90

کاندید

ایده سال
90

کاندید

اخبار
90

برنده به انتخاب داوران

اخبار
90

برنده به انتخاب داوران

Android OS
90

برنده به انتخاب داوران

نسخه موبایل
90

برنده به انتخاب داوران

بهترین ایده سال