پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

http://islamicdoc.org
وبسایت
نام تجاریislamicdoc.com
شاخه محتوا و خبری
Snowy Mountains

درباره

فرهنگ سازی استفاده از اصطلاح نامه در نمایه سازی و سایر روش های سازماندهی اطلاعات . مدیریت اطلاعات اسلامی با بکار گیری ابزار رایانه ای در محیط مجازی . ارائه الگوی مناسب و مطابق با استانداردهای پذیرفته جهانی در محیط مجازی در راستای مدیریت اطلاعات به منظور یاری رسانی به مراکز پژوهشی و محققان و پژوهندگان. ارائه اطلاعات و مدارک اسلامی با روش های نوین ساماندهی اطلاعات . معرفی و عرضه تولیدات و دستاوردهای علمی و پژوهشی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی و سایر بخش ها و پژوهشکده های معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی بر اساس استانداردهای این پژوهشکده .

افتخارات

94

کاندید

دین و معارف
92

کاندید

دین و معارف
92

برنده به انتخاب داوران

دین و معارف

حامیان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران