انجمن خانواده ناشنوایان ایران

http://isdpf.ir
وبسایت
نام تجاریانجمن خانواده ناشنوایان ایران
نام شرکتانجمن خانواده ناشنوایان ایران
شاخه محتوا و خبری
Snowy Mountains

درباره

فعالیتهای انجمن خانواده ناشنوایان ایران (گزارش روزانه ، تصویری ، اخبار و...)آموزش زبان اشاره فارسی

افتخارات

91

کاندید

موسسات غیر دولتی و خیریه
90

کاندید

خانواده
90

برنده به انتخاب مردم

خانواده

حامیان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران