سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

http://isba.ir
وبسایت
شاخه سازمانی و اطلاع رسانی
Snowy Mountains

درباره

دارای بانک قوی کتاب در تمامی زمینه ها
پیشنهاد چاپ و پیگیری الکترونیکی آن
شرکت در جشنواره بصورت الکترونیکی و پیگیری آنلاین آن
کانون برگزیدگان

افتخارات

94

کاندید

نشریات و مجلات آفلاین و انتشارات

حامیان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران