خط مشی گذاری اسلامی ایرانی، به سوی پیشرفت

http://irpublicpolicy.ir
وبسایت
نام تجاریBehroozonline
نام شرکتBehroozonline Websites
شاخه انتخاب نشده

درباره

سایت خط مشی گذاری اسلامی ایرانی، به سوی پیشرفت . هدف ما نشر، گسترش ونهادینه سازی مفاهیم و دستاوردهای خط مشی گذاری دولتی و سیاستگذاری عمومی به سوی ایران اسلامی پیشرفته می باشد،
مفاهیم و تئوری های خط مشی گذاری و سیاستگذاری، عکس و فیلم و اینفوگرافی، تحلیل ها بر خط مشی گذاری های کشورها

افتخارات

96

کاندید

انقلاب اسلامی