باغ موزه دفاع مقدس و ترويج فرهنگ مقاومت

http://iranhdm.ir
وبسایت
نام تجاریموزه دفاع مقدس
نام شرکتباغ موزه دفاع مقدس و ترويج فرهنگ مقاومت
شاخه انتخاب نشده

درباره

- ایده پردازی و نوآوری در این حوزه - عدم استفاده از کلیشه های تکراری سایر پایگاه های دولتی - استفاده بهینه از فناوری های روز - استفاده از طراحی و رنگ بندی متناسب و روز

افتخارات

96

کاندید

انقلاب اسلامی
95

کاندید

انقلاب اسلامی
95

برنده به انتخاب مردم

انقلاب اسلامی

برنامه ها