اینجـــــا

http://injaa.com
وبسایت
نام تجاریاینجـــــا
نام شرکت- - -
شاخه کسب و کار

درباره

طراحی بروز
در اختیار گذاشتن یک صفحه اختصاصی به مشترکین به همراه آدرس اختصاصی
ایجاد سیستم کد تخفیف
استفاده از لایو سرچ و فیلترهای مختلف جهت رسیدن به نتیجه ای مطلوب تر
ایجاد کروکی آنلاین برای مشترکین

افتخارات

96

برنده به انتخاب داوران

خدمات مربوط به کسب و کار ها
95

کاندید

خدمات مربوط به کسب و کار ها
92

کاندید

خدمات مربوط به کسب و کار ها