اینفورمیکال

http://informical.com
وبسایت
نام تجاریاینفورمیکال
نام شرکتپارلا رایانه تاوریژ
شاخه

درباره

دسترسی سریع و آسان به اطلاعات رویدادهای علمی، فرهنگی و هنری کشور

افتخارات

94

کاندید

خدمات مرتبط با رویدادها

برنامه ها