های‌وب

http://hiweb.ir
وبسایت
نام تجاریهای‌وب
نام شرکتداده گستر عصر نوین
شاخه سازمانی و اطلاع رسانی

درباره

در طراحی جدید وبسایت توجه به تجربه مشتری و بهبود مستمر آن مورد توجه بوده؛ همچنین سهولت کارکردن در نسخه موبایل.

اعضای تیم

حسن فرهاد

مسئول رسانه‌های اجتماعی و وب‌سایت

افتخارات

96

برنده به انتخاب داوران

تامین کنندگان اینترنت و زیرساخت ها
96

برنده به انتخاب مردم

تامین کنندگان اینترنت و زیرساخت ها
95

کاندید

تامین کنندگان اینترنت و زیرساخت ها
95

برنده به انتخاب مردم

تامین کنندگان اینترنت و زیرساخت ها
94

کاندید

تامین کنندگان اینترنت و زیرساخت ها
93

کاندید

تامین کنندگان اینترنت و زیرساخت ها

برنامه ها