پایگاه اطلاع رسانی حماسه آمل | حماسه های مردم آمل …

http://hemaseyeamol.ir
وبسایت
شاخه انتخاب نشده

درباره

پایگاه اطاع رسانی حماسه آمل در راستای اطلاع رسانی حماسه های مردم شهر هزار سنگر در سال های دهه 60 ایجاد شده است امیدواریم هرچند کوچک بتوانیم این حماسه های مردمی را به اطلاع عموم ملت انقلابی برسانیم

افتخارات

95

کاندید

انقلاب اسلامی
94

برنده به انتخاب مردم

انقلاب اسلامی