هماهنگ پلاس - کلوپ مشتریان گروه هماهنگ

http://hamahangplus.com
وبسایت
نام تجاریهماهنگ پلاس
نام شرکتهماهنگ پردازش هوشمند
شاخه سازمانی و اطلاع رسانی

درباره

باشگاه مشتریان هماهنگ برای نزدیکتر شدن به خریداران محصولات هماهنگ و ارتباط دو سویه با آنان تاسیس گردیده است و بصورت مدام اقدام به برگزاری رویدادهای مختلفی برای خریداران می نماید تا رضایت بیشتر خریداران را فراهم نماید. با عضویت خریداران در این باشگاه ، امکانات متعددی در اختیار آنان قرار می گیرد. به امید رضایت بیشتر خریداران محصولات هماهنگ

افتخارات

94

برنده به انتخاب مردم

صنایع سنگین