فیتنس پرو

http://fitnesspro.ir
وبسایت
شاخه محتوا و خبری

درباره

فیتنس یعنی تعامل ذهن و عضله به بهترین شکل، در فیتنس پرو هدف ما رسیدن شما به بهترین حالت ذهنیتان است. ما مربی شما، متخصص تغذیه و مکمل، حریف تمرینی و پشتیبان دائم شما در تمام مراحل اعم از چربی سوزی، عضله سازی و... هستیم تا به بهترین حالت بدنی خود برسید.

اعضای تیم

پوریا آریانپور

Marketing Manager

افتخارات

96

کاندید

ورزش و تندرستی