فیلمیوال

http://filmival.com
وبسایت
نام تجاریFILMIVAL
نام شرکتاتاقک روشن
شاخه انتخاب نشده

درباره

اولین پایگاه اطلاع رسانی و بانک جشنواره های جهانی فیلم

افتخارات

94

کاندید

سینما و تئاتر