فرش نیوز

http://farshnews.com
وبسایت
نام تجاریپایگاه اطلاع رسانی فرش ایران
شاخه محتوا و خبری

درباره

سازگار با صفحات نمایش مختلف. ارسال اخبار توسط پیام کوتاه به متقاضیان

اعضای تیم

حمیدرضا شیخ باقری

صاحب امتیاز

افتخارات

94

کاندید

سایت های خبری و خبرگزاری ها