سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

http://farhangsara.ir
وبسایت
نام تجاریسازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
نام شرکتسازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
شاخه سازمانی و اطلاع رسانی
Snowy Mountains

درباره

کیفیت بالای خروجی گرافیکی و کاربر پسند بودن ظاهر اسکریپت در مقایسه با حجم پایین اسکریپت و کدهای بکار رفته - تنوع منحصر به فرد ماژولها

افتخارات

94

کاندید

سازمان ها و موسسات دولتی
93

کاندید

سازمان ها و موسسات دولتی
92

کاندید

سازمان ها و موسسات دولتی

حامیان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران