امیننس

http://eminencepass.com
وبسایت
شاخه سازمانی و اطلاع رسانی

درباره

خدمات لوکس بین المللی
– خط تلفن شخصی کمک، در سراسر جهان به زبان انگلیسی و فارسی در دسترس است
– خرید خدمات جهانی در ارزهای محلی بدون یک کارت اعتباری جهانی یا حساب بانکی بین المللی
– دسترسی به ارزهای خارجی در سفرهای بین المللی

افتخارات

96

کاندید

شرکت های خصوصی