دوربین.نت

http://doorbin.net
وبسایت
نام تجاریدوربین.نت
نام شرکتدوربین.نت
شاخه محتوا و خبری
Snowy Mountains

درباره

// بیش از 13 سال کار مستمر، روزانه و فعال / از سال 1383
// ورود عکاسان جوان به سایت، آموزش حضوری، کار در آژانس عکس دوربین.نت و سپس معرفی به رسانه های ایران
// کارآفرینی بیش از 100 نفر عکاس
// انتشار بیش از 150 هزار فریم عکس در قالب بیش از 10 هزار مجموعه عکس
// 14 ترم آموزش عکاسی حضوری

افتخارات

95

کاندید

عکاسی
94

کاندید

عکاسی
94

برنده به انتخاب داوران

عکاسی
94

برنده به انتخاب مردم

عکاسی
93

کاندید

عکاسی
93

برنده به انتخاب داوران

عکاسی
92

کاندید

عکاسی
91

کاندید

عکاسی
91

برنده به انتخاب مردم

عکاسی
90

کاندید

هنری
90

کاندید

استفاده از عکس
89

کاندید

هنری

حامیان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران